Ngày bắt đầu
Giờ bắt đầu
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
01/04/2023 Thứ 7
08:00
Tập huấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến các TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường Đ/c Huấn - GĐ Theo GM số 144/GM-STNMT P. Hội trường tầng 5 STNMT
03/04/2023 Thứ 2
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương UBND Tỉnh Đ/c Huấn - GĐ TT Công báo
08:00
Họp chỉ đạo một số nội dung liên quan đến xác định giá đất cụ thể, giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) UBND Tỉnh Đ/c Huấn - GĐ; Đ/c Hoạch - PGĐ; Phòng đất 1 VP UBND Tỉnh
08:00
Họp Đoàn thanh tra liên ngành Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Thanh tra Tỉnh Đ/c Hoạch - PGĐ; Thành viên Đoàn Thanh tra Tỉnh
14:00
Dự Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023- 2028 CĐ TT QTTN&MT Đ/c Sơn - PGĐ TT QT TN&MT
05/04/2023 Thứ 4
08:00
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới BCĐ NTM Tỉnh Đ/c Huấn - GĐ VP UBND Tỉnh
06/04/2023 Thứ 5
08:00
Tham gia phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao Đ/c Huấn - GĐ; Thanh tra Sở TP Hà Nội