Lĩnh vực Biển - HĐ&TNN

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
796/STNMT-CCBĐ 26/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019
710/STNMT-CCBĐ 20/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Ngày khí tượng thế giới 23/3 năm 2019
2689/STNMT-CCBĐ 25/09/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất đối tượng dự kiến thanh tra, kiểm tra năm 2019
2524/STNMT-CCBĐ 13/09/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cung cấp thông tin dữ liệu về TNMT biển
2139/STNMT-CCBĐ 06/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
2140/STNMT-CCBĐ 06/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương lập hồ sơ cấp phép và thực hiện kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
2141/STNMT-CCBĐ 06/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
2106/STNMT-CCBĐ 01/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ông Lê Mạnh Hùng
2107/STNMT-CCBĐ 01/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Phan Anh Đào
2080/STNMT-CCBĐ 31/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Trả hồ sơ Nhà máy nước sinh hoạt La Giang thuộc công ty TNHH HT Thành Trung
1948/STNMT-CCBĐ 18/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chủ động ứng phó với bão số 3
1951/STNMT-CCBĐ 18/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường v/v trả hồ sơ xin cấp phép tài nguyên nước tại Dự án Khu du lịch sinh thái biểnKỳ Xuân huyện Kỳ Anh
1930/STNMT-CCBĐ 16/07/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Trả hồ sơ xả nước thải của ông Lê Trọng Lài