Lĩnh vực Đất đai

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
319/QĐ-STNMT 26/07/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
1341/STNMT-QHGĐ 15/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2019 trình...
666/ QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Tĩnh
634/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Hà
635/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hương Khê
636/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Hà
637/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cẩm Xuyên
604/ QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vũ Quang
605/ QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Can Lộc
582/ QĐ-UBND 25/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kỳ Anh
569/ QĐ-UBND 21/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Tĩnh
520/ QĐ-UBND 20/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghi Xuân
503/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Kỳ Anh
504/QĐ-UBND 18/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Thọ
505/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Can Lộc
506/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch Hà
357/STNMT-ĐKTK 14/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, báo cáo các vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi...
499/ QĐ-UBND 14/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kỳ Anh
499/QĐ-UBND 14/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kỳ Anh
480/ QĐ-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên