Lĩnh vực khoáng sản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
1071/STNMT-KS 18/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v nhu cầu sử dụng đất, cát để phục xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1074/STNMT-KS 18/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp trong công tác kiểm trahoạt động khai thác khoáng sản
702/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường.
703/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hoàn thành công tác cải tạo phục hồi môi trường, đất đai, đóng cửa mỏ.
704/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường.
622/STNMT-KS 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương hoàn thiện và nộp Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Ilmenit Cương Gián...
626/STNMT-KS 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai thác tại mỏ đá xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
85/QĐ-STNMT 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác...
585/STNMT-KS 11/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v bố trí đơn vị thực hiện việc giám sát Đề án thăm dò khoáng sản
556/STNMT-KS 06/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng phường Kỳ...
557/STNMT-KS 06/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ sét xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
502/STNMT-KS 01/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
391/STNMT-KS 19/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo hết hiệu lực Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
377/STNMT-KS 18/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triển khai và báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi
262/STNMT-KS 28/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khai thác cát trái phép tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.
255/STNMT-KS 25/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khắc phục thực hiện san gạt, hoàn trả mặt bằng tại khu vực cải tạo đất vườn đồi tại xã Thạch Điền,...
198/STNMT-KS 23/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc khắc phục các tồn tại trong quá trình đóng cửa mỏ đất tại xã Thạch Ngọc.
208/STNMT-KS 23/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý sai phạm trong thực hiện cải tạo, kết hợp thu hồi đất tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.
158/STNMT-KS 17/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý khai thác đất trong khu vực quy hoạch Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê.
138/STNMT-KS 15/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chấn chỉnh hoạt động cải tạo, thu hồi đất tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.