Lĩnh vực Môi trường

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
965/STNMT-CCMT 10/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại xã...
921/STNMT-CCMT 05/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung huyện Vũ Quang
897/STNMT-CCMT 02/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo đường dây nóng tháng 3 năm 2019
526/STNMT-CCMT 05/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn
373/STNMT-CCMT 15/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện quy định về quản lý CTNH và nộp báo cáo định kỳ quản lý CTNH
225/STNMT-CCMT 24/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác BVMT đối với các cơ sở chăn nuôi xung quanh khu vực hồ Khe Lang
02/CV-TCT 22/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo lịch trực Tết năm 2019 tại dự án Formosa
3268/STNMT-CCMT 09/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả xử lý vi phạm về BVMT đối với trang trại chăn nuôi hộ ông Lê Đình Nam xã Gia Phố, huyện Hương...
3179/STNMT-CCMT 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo địa chỉ hộp thư quản lý phế liệu nhập khẩu
3108/STNMT-CCMT 26/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tăng cường công tác quản lý chất thải tại các cơ sở chế biến thực phẩm
3026/STNMT-CCMT 19/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tập trung triển khai kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2018
312/QĐ-STNMT 12/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu (đợt 1...
2859/BC-STNMT 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo ra quân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018
2875/STNMT-CCMT 05/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện VSMTNT, việc khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề
2775/STNMT-CCMT 01/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tháng 9/2018
8/CV-TCT 30/08/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo lịch trực giám sát tại dự án Formosa trong dịp Quốc khánh 2/9