ĐGĐ&BT

15:43 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Ngọc Hoạch

Trưởng phòng

02393.691.977

0913.054.058

hoachnn.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Lê Đình Hoà

Phó Trưởng phòng

0949.508.302

hoald.stnmt@hatinh.gov.vn

3

Trương Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

0912.876.498

tructtt.stnmt@hatinh.gov.vn

4

Lê Thị Tịnh

Chuyên viên

0948.182.889

tinhlt.stnmt@hatinh.gov.vn