Trung tâm Phát triển quỹ đất và KTĐC

16:00 11/09/2017

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

Địa chỉ hộp thư

1

Hồ Nhật Lệ

Giám đốc

02393.692.838

0912.106.341

lehn.stnmt@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Chí Công Phó Giám đốc - 0944.636.444 Congnc.stnmt@hatinh.gov.vn