Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09:30 03/12/2019
Aa

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn ;

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0239 3737 555 ; Số Fax: 0239 3856 141 .

- Địa chỉ thư điện tử: kstthc@hatinh.gov.vn