Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
2567/STNMT-VP 29/08/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật tình trạng xử lý văn bản đến
2235/STNMT-VP 28/08/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v công khai minh bạch thông tin và góp ý hoàn thiện cổng TTĐT
cv gop y sttttDownload
2341/STNMT-VP 08/08/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cung cấp thông tin công khai minh bạch thông tin trên cổng TTĐT Sở
2250/STNMT-VP 01/08/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý xây dựng cổng thông tin điện tử
1822 /STNMT-VP 27/06/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm QL CBCCVC
1671/STNMT-VP 14/06/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật lại tên các phòng, đơn vị
1596 /STNMT-VP 07/06/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cập nhật lại danh sách tài khoản trên hệ thống Ioffice (IO)
1324 /STNMT-VP 15/05/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cảnh báo mã độc tống tiền WannaCry.
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ SILVERLIGHT 20/03/2017 HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ SILVERLIGHT
173/STNMT-VP 19/01/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
102 /STNMT-VP 12/01/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v theo dõi việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị
31/STNMT-VP 05/01/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý các văn bản trên hệ thống IO
1538/QĐ - UBND 14/06/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc quy định loại hình văn bản; Gửi bản điện tử; gửi bản giấy; gửi bản giấy và gửi bản điện tử...
247/QĐ-STNMT 06/09/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
126/QĐ-STNMT 13/09/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Ban hành "Quy chế làm việc của Ban biên tập website Sở Tài nguyên và Môi trường"
1971/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phối hợp, cung cấp thông tin và báo cáo kết quả làm việc với báo chí