Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
865/TB-VPĐKĐĐ 12/08/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
796/TB-VPĐKĐĐ 05/08/2019 Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Về việc huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...
2161/TB-STNMT 26/07/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác...
319/QĐ-STNMT 26/07/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...
1801/STNMT-TTr 11/07/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
371/STNMT-TTr 11/06/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
371/TB-STNMT 11/06/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
1569/STNMT-TTr 04/06/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đơn của công dân
1570/STNMT-TTr 04/06/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đơn tố cáo
319/STNMT-TTr 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
319/TB-STNMT 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả kiểm tra tại Công ty Vinatex
320/STNMT-TTr 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
321/TB-STNMT 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả kiểm tra tại Công ty CP đầu tư khai thác Khải Hoàng
321/TB-STNMT 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
322/STNMT-TTr 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
323/STNMT-TTr 30/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA Về việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên nước và bảo vệ...
1425 /TNMT-CCBĐ 23/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển hải đảo
1417/QĐ-UBND 15/05/2019 UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
1341/STNMT-QHGĐ 15/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2019 trình...
272/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...