Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
273/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty CP...
274/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
275/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
276/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Hợp tác...
277/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty CP...
278/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
279/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
280/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
281/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
282/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty...
283/TB-STNMT 14/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai khoáng sản của Công ty CP...
1295/STNMT-TTr 13/05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị kiểm tra xử lý việc khai thác đất tại Khánh lộc
1071/STNMT-KS 18/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v nhu cầu sử dụng đất, cát để phục xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1074/STNMT-KS 18/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp trong công tác kiểm trahoạt động khai thác khoáng sản
985/STNMT-KS 10/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tạm dừng phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
965/STNMT-CCMT 10/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại xã...
921/STNMT-CCMT 05/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tập trung huyện Vũ Quang
897/STNMT-CCMT 02/04/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo đường dây nóng tháng 3 năm 2019
796/STNMT-CCBĐ 26/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019
710/STNMT-CCBĐ 20/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Ngày khí tượng thế giới 23/3 năm 2019