Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
702/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường.
703/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hoàn thành công tác cải tạo phục hồi môi trường, đất đai, đóng cửa mỏ.
704/STNMT-KS 19/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường.
648/STNMT-TTr 15/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc đề nghị thành lập đoàn kiểm tra, xác minh khiếu nại của các công dân tại thị xã Hồng Lĩnh
622/STNMT-KS 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương hoàn thiện và nộp Hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Ilmenit Cương Gián...
626/STNMT-KS 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai thác tại mỏ đá xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
85/QĐ-STNMT 13/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác...
585/STNMT-KS 11/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v bố trí đơn vị thực hiện việc giám sát Đề án thăm dò khoáng sản
556/STNMT-KS 06/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng phường Kỳ...
557/STNMT-KS 06/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mỏ sét xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
522/KH-STNMT 05/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường KẾ HOẠCH Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019
526/STNMT-CCMT 05/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn
666/ QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Tĩnh
502/STNMT-KS 01/03/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá khe Đập Đá, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
634/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Hà
635/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hương Khê
636/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc Hà
637/ QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cẩm Xuyên
604/ QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vũ Quang
605/ QĐ-UBND 26/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Can Lộc