Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
582/ QĐ-UBND 25/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kỳ Anh
449/STNMT- TTr 25/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn của công dân.
450/STNMT- TTr 25/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đơn của công dân
451/STNMT- TTr 25/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn tố cáo
430/STNMT-KS 22/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo hết hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH sản xuất VLXD 36
436 /STNMT-KS 22/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo hết hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Lập Đạt
437/STNMT-KS 22/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo hết hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Phát triển Miền Núi
569/ QĐ-UBND 21/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Tĩnh
520/ QĐ-UBND 20/02/2019 UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghi Xuân
391/STNMT-KS 19/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo hết hiệu lực Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
503/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Kỳ Anh
504/QĐ-UBND 18/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Thọ
505/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Can Lộc
506/QĐ-UBND 18/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch Hà
377/STNMT-KS 18/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triển khai và báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi
373/STNMT-CCMT 15/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện quy định về quản lý CTNH và nộp báo cáo định kỳ quản lý CTNH
357/STNMT-ĐKTK 14/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v rà soát, báo cáo các vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi...
499/ QĐ-UBND 14/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kỳ Anh
499/QĐ-UBND 14/02/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kỳ Anh
480/ QĐ-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cẩm Xuyên