Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
481/ QĐ-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Thọ
483/ QĐ-UBND 13/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Lĩnh
432/ QĐ-UBND 01/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hương Sơn
435/ QĐ-UBND 01/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũ Quang
334/KL-STNMT 01/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
313/STNMT-ĐKTK 31/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Đơn kiến nghị của công dân
302/STNMT-ĐKTK 30/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980.
262/STNMT-KS 28/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khai thác cát trái phép tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.
255/STNMT-KS 25/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v khắc phục thực hiện san gạt, hoàn trả mặt bằng tại khu vực cải tạo đất vườn đồi tại xã Thạch Điền,...
225/STNMT-CCMT 24/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác BVMT đối với các cơ sở chăn nuôi xung quanh khu vực hồ Khe Lang
198/STNMT-KS 23/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc khắc phục các tồn tại trong quá trình đóng cửa mỏ đất tại xã Thạch Ngọc.
208/STNMT-KS 23/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý sai phạm trong thực hiện cải tạo, kết hợp thu hồi đất tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.
274/ QĐ-UBND 22/01/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...
02/CV-TCT 22/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo lịch trực Tết năm 2019 tại dự án Formosa
256/ QĐ-UBND 21/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản
257/ QĐ-UBND 21/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản
Báo cáo 21/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Kết quả công tác QLNN về tài nguyên và môi trường năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019
158/STNMT-KS 17/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v xử lý khai thác đất trong khu vực quy hoạch Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê.
12/QĐ-BTNMT 15/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01...
138/STNMT-KS 15/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chấn chỉnh hoạt động cải tạo, thu hồi đất tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.