Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
3565/STNMT-KS 06/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ đá xây dựng xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.
46/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
376/QĐ-STNMT 27/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và các quy...
739/GM-STNMT 21/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Hội thảo góp ý Dự thảo Bộ đơn giá quan trắc phân tích môi trường
172 /TB-CNTT,KTTNMT 19/11/2018 Trung Tâm CNTT,KTTNMT Tuyển dụng viên chức năm 2018
730/GM-STNMT 16/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Tham dự Hội thảo Tăng cường năng lực Quản lý tổng hợp vùng bờ và Triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về biến...
3321/STNMT-TTr 16/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra
3325/STNMT-TTr 16/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v kiểm tra xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Thức, ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
3291/STNMT-TTr 13/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT
3291/STNMT-TTr 13/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v phối hợp thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT
3269/STNMT-TTr 12/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn của công dân
3268/STNMT-CCMT 09/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v báo cáo kết quả xử lý vi phạm về BVMT đối với trang trại chăn nuôi hộ ông Lê Đình Nam xã Gia Phố, huyện Hương...
3246/STNMT-VP 08/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v giao đăng ký xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
3237/STNMT-TTr 07/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai...
3237/STNMT-TTr 07/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai...
3218/STNMT-KS 06/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh
3212/STNMT-TTr 06/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc xử lý đơn công dân
3180/STNMT-VP 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v yêu cầu các đơn vị đến nhận GCN QSD đất
3191/STNMT-VP 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v chậm cập nhật trên phần mềm điện tử http://dichvucong.hatinh.gov.vn
3179/STNMT-CCMT 02/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường V/v thông báo địa chỉ hộp thư quản lý phế liệu nhập khẩu