Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu 08/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 2019-01-28
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ Đặng Ngọc Sơn
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Đính kèm