Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu 1/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2022-01-05
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Đính kèm