Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2019-06-17
Ngày hết hạn
Người ký Đăng Quốc Vinh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm