Địa Phương
Loại văn bản Địa Phương
Số/ Ký hiệu 52/2021/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 2021-11-26
Ngày hết hạn
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Đính kèm