Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 01/2019/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Ngày ban hành 2019-03-08
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tuấn Nhân
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm