Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 01/2020/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Ngày ban hành 2020-04-29
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm