Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 02/VBHN-BTNMT
Trích yếu Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen
Ngày ban hành 2020-05-11
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm