Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BTNMT
Trích yếu Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Ngày ban hành 2020-05-11
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm