Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 19/BVHN-BTNMT
Trích yếu Quyết định của TTCP số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
Ngày ban hành 2018-12-10
Ngày hết hạn
Người ký Trần Hồng Hà
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm