Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 31/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Ngày ban hành 2018-12-26
Ngày hết hạn
Người ký Lê Công Thành
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm