Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 32/2018/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Ngày ban hành 2018-12-26
Ngày hết hạn
Người ký Trần Quý Kiên
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm