Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu 36/2020/TT-BTC
Trích yếu Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nưóc; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn
Ngày ban hành 2020-05-05
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Liên bộ TNMT- TC
Đính kèm