Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Nghị định 158/2016/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Ngày ban hành 2016-11-29
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Đính kèm