Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Nghị định 164/2016/NĐ-CP
Trích yếu Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Ngày ban hành 2016-12-24
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Đính kèm