Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Nghị định 73/2017/NĐ-CP
Trích yếu Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 2017-06-14
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ Tướng
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Đính kèm