Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 02/2017/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Ngày ban hành 2017-03-07
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tuấn Nhân
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm