Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 14/2017/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đát, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ngày ban hành 2017-07-20
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Chức vụ Thứ Trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm