Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 20/2017/TT-BTNMT
Trích yếu Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Ngày ban hành 2017-08-08
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tuấn Nhân
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm