Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 45/2016/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định về đề án thăm dò khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Ngày ban hành 2016-12-26
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm