Trung Ương
Loại văn bản Trung Ương
Số/ Ký hiệu Thông tư 46/2016/TT-BTNMT
Trích yếu Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 2016-12-27
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Linh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đính kèm