ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KÊT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

16:37 30/01/2018
Aa

Tham dự và Chủ trì Hội nghị Đ/c Võ Tá Đinh - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở, Đ/c Trần Hữu Khanh – phó bí thư Đảng bộ cùng hơn 100 Đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, về phía đại biểu có Đ/c Nguyễn Thị Hương - Ủy viên ban thường vụ -  Đảng Ủy khối các cơ quan cấp tỉnh.

Tại hội nghị  Đ/c Trần Hữu Khanh - Phó bí thư Đảng bộ thông qua Báo cáo  tổng kết  hoạt động của Đảng bộ năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Được sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh, Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quyết tâm vượt khó, nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, các chi bộ đã chỉ đạo các phòng, ban,  các đơn vị trực thuộc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, duy trì sinh hoạt đảng ở cấp Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc được thực hiện đều đặn theo quy định theo điều lệ  Đảng; quan tâm kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên và người lao động trên các mặt công tác. Như chỉ đạo, định hướng trên góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên biên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung  báo cáo nêu. Các ý kiến đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời, các đại biểu còn đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị và một số kiến nghị đề xuất.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Tá Đinh - Bí thư Đảng bộ đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ ngành TNMT trong năm qua, đồng thời cũng  nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2018 sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Đ/c Bí thư Đảng bộ cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò là đơn vị tác nghiệp giúp cho Sở chỉ đạo, điều hành về chính sách, tập trung thực tháo gỡ các vướng mắc hiện tốt các giải pháp đổi mới, tăng cường công tác quản lý điều hành và phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm 2018.

Tác giả: TTKTĐC&CNTTÝ kiến bạn đọc