Tập huấn phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (TDOFFICE)

15:24 17/07/2018
Aa

Tham dự buổi khai mạc tập huấn có Đ/c Trần Hữu Khanh – Chánh văn phòng Sở TN&MT cùng tất các cán bộ Công chức, viên chức Sở TN&MT.

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Công báo thuộc văn phòng UBND tỉnh xây dựng và tổ chức lớp tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOFFICE) nhằm thay thế phần mềm IOffiice.

Tác giả bài viết: Trung tâm KTĐC&CNTTÝ kiến bạn đọc