Tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ cho cán bộ địa chính cấp huyện, xã huyện Nghi Xuân

21:04 25/03/2018
Aa

Tham dự buổi khai mạc có Đ/c Lê Vĩ Hoàng - Trưởng phòng TNMT huyện, Đ/c Võ Hà Phương – Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất; về phía Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ Thông tin có Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó giám đốc và các giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin cùng toàn thể 25 học viên là cán bộ, công chức thuộc Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện Nghi Xuân và cán bộ công chức địa chính của 19 xã, thị trấn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã đo vẽ xong bản đồ địa chính chính quy đây là bộ bản đồ địa chính hiện đại, rất cần thiết và phục vụ kịp thời cho quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng và khai thác nguồn dữ liệu của địa phương gặp nhiều khó khăn do khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng của cán bộ địa chính cấp xã và cấp huyện. Với nội dung chương trình tập huấn gồm 02 phần

Tin học ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai (Microstation và Mapping office, Famis)  và ( phần mềm xây dựng hồ sơ Địa chính, in giấy chứng nhận QSD đất VILIS) do các giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin  truyền đạt, khoá tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ địa chính – xây dựng cấp xã thị trấn về vai trò của ứng dụng CNTT trong việc xây dựng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành Tài nguyên và Môi trường; đồng thời trang bị, nâng cao các kiến thức về tin học văn phòng và các kiến thức về bản đồ số, kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm của hãng Intergraph (Microstation và Mapping Office) để số hóa, biên tập, chỉnh lý biến động sửa lỗi và hoàn thiện bản đồ số. Từ đó, học viên có thể vận dụng trong công việc biên tập, chỉnh lý bản đồ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. /

( Trao giải các Đ/c đạt thành tích tốt trong khoá tập huấn)

Tác giả bài viết: Trung tâm KTĐC&CNTTÝ kiến bạn đọc