Danh mục dự án chuẩn bị đang đầu tư, đang mời gọi đầu tư

17:10 27/12/2019

1. Dự án Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà Tĩnh

2. Dự án Đầu tư xây dựng mới hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và bổ sung trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường

3. Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc