Dự án cải tạo, nâng cấp và xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) (Đã lựa chọn nhà thầu)

15:16 24/10/2017

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc