Dự án Công trình xử lý ô nhiễm và cải tạo phục hồi môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc

15:25 24/10/2017

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Tổng mức đầu tư: 2.288.262.000(VND)

(Đã lựa chọn được nhà thầu)Ý kiến bạn đọc