Dự án Lập điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

15:18 24/10/2017

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng mức đầu tư: 3.768.800.000 (VNĐ)

(Đã lựa chọn nhà thầu)Ý kiến bạn đọc