Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 16/8/2019 (đợt 2)

10:25 21/08/2019


Ý kiến bạn đọc