Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 27/8/2019 (đợt 1)

16:08 27/08/2019


Ý kiến bạn đọc