Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 28/8/2019 (đợt 1)

08:38 30/08/2019


Ý kiến bạn đọc