Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 30/8/2019 (đợt 2)

17:57 30/08/2019


Ý kiến bạn đọc