Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất huyện Kỳ Anh ngày 15/7/2020

08:05 28/07/2020


Ý kiến bạn đọc