Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Nghi Xuân ngày 03/8/2020

15:00 05/08/2020


Ý kiến bạn đọc