Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Nghi Xuân ngày 09/9/2019

17:50 11/09/2019


Ý kiến bạn đọc