Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Thạch Hà ngày 10/9/2019

11:21 12/09/2019


Ý kiến bạn đọc